Stipendisti Vakufa za 2017-18

SPISAK STIPENDISTA ZA AKADEMSKU 2017/2018 GOD.

  1. Kenan Gasal iz Travnika , III god.BIOTEHNIČKOG FAKULTETA u Bihaću.
  2. Minela Zrno iz Livna , I god.MEDICINSKOG FAKULTETA u Sarajevu.
  3. Nejra Stovro iz Sarajeva, III god.FILOZOFSKOG FAKULTETA u Sarajevu.
  4. Amina Ovčina iz Sarajeva ,II god.ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA u Sarajevu.
  5. Abdurahim Kalajdžić iz Sarajeva, IV god.PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA u Sarajevu.
  6. Dženita Tabaković iz Sarajeva, III god.FIN-a u Sarajevu.  
  7. Adem Jonuz iz Sarajeva, III razred SREDNJE ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE u Sarajevu.

_MG_1922 _MG_1928