Skupština Vakufa

Skupština Ćurčića Vakufa se održava 27.1.2018. godine u prostorijama Vakufa sa početkom u 18:00.