Donacija OS Mula Mustafa Bašeskija

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

ČURČIĆA VAKUF URUČIO DONACIJU INFORMATIČKE OPREME OSNOVNOJ ŠKOLI “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” U SARAJEVU

Sarajevo, 09.03.2016.g.
Udruženje “Ćurčića vakuf” iz Sarajeva je danas svečano uručilo donaciju opreme za Učionicu informatike u Osnovnoj Školi „Mula Mustafa Bašeskija“ u Sarajevu. Čurčića vakuf je donirao 20 laptop kompjutera marke Dell sa radnim stolovima kao i tzv. “pametnu tablu” za učionicu ovog tipa u ukupnoj vrijednosti od 19,000 KM.

“Ovo je uz stipendiranje studenata još jedna u nizu aktivnosti našeg Vakufa u sklopu podrške mladima i procesu obrazovanja u našoj zemlji” istakao je g.Faruk Čurčić Mutevelija Čurčića vakufa.
“Ova donacija nosi i simboliku jer se realizira u školi koja se nalazi u dijelu Sarajeva u kojem je živio osnivač našeg Vakufa, kasnije njegovi potomci a mnogi od njih su i pohađali ovu školu od njenog osnivanja.”

Čurčića vakuf je osnovao hadži Salih-aga Čurčić kao evladijet vakuf (porodična zadužbina) 28 novembra 1736. god. (1149H). Cjelokupna imovina Čurčića vakufa nacionalizirana je 1958.g. i tada je nastao prekid u njegovom djelovanju. Čurčića vakuf je obnovljen 1998.g. kada je osnovano Udruženje „Čurčića Vakuf-Udruženje građana“ sa ciljem da se sačuva preostala imovina te obnovi rad Vakufa. U proteklih 280 godina Čurčića vakufom je upravljalo 17 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih kao što su gradonačelnici Sarajeva Salih Ragib ef. i Fehim ef. Čurčić i historijske ličnosti.
Za dodatne informacije, molim kontaktirati:
Faruk Čurčić, Mutevelija ili Lejla Ćeremida,Sekretar
Udruženja “Ćurčića vakuf”
Gazi Husrev-begova 46B
+387 (33) 238 050
e-mail: vakuf@curcic.ba
web: www.curcicavakuf.ba

img_9908 img_9914 img_9931