ČURČIĆA VAKUF DODIJELIO STIPENDIJE ZA AKADEMSKU 2016/17 GODINU

Danas je u Sarajevu održana ceremonija potpisivanja ugovora o stipendiranju koje dodijeljuje Udruženje „Čurčića vakuf“ iz Sarajeva. Mjesečne stipendije za Akademsku 2016/17 godinu de dobiti šestoro studenata/studentica elektrotehnike, filozofije, građevine, islamskih nauka, biotehnike iz Sarajeva, Zenice, Travnika i Livna.

_mg_0056 _mg_0080

„Drago nam je da smo u prilici da i u ovoj Akademskoj godini nastavimo podržavati obrazovanje mladih ljudi iz područja Bosne i Hercegovine koja su navedena u Vakufnami-darodavnici naše porodične zadužbine“, istakao je g. Faruk Čurčić, mutevelija Čurčića vakufa.

Čurčića vakuf osnovao je Hadži Salih aga Čurčid 1736. godine kao Evladijet vakuf tj. porodičnu zadužbinu koja je pored pomodi članovima porodice također pomagala održavanje četiri džamije u BIH Sarajevu, Livnu i Karauli kod Travnika. Čurčida vakuf je prestao djelovati 1958. godine nakon što je njegova imovina nacionalizovana. Rad Vakufa je obnovljen 1998.godine formiranjem Udruženja i glavni cilj je bio ponovno uspostavljanje Čurčića vakufa kao dobrotvorne institucije u skladu sa Vakufnamom. Podrška procesu edukacije mladih, uključujudi i stipendiranje studenata i u bududnosti de biti jedan od najvažnjih aspekata djelovanja Čurčića vakufa.